آیین نامه ها

آئین نامه معاملات | کمیسیون معاملات

شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان

 

فـصـل اول

کـلـیـات

شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان کلیه معاملات خود را از قبیل خرید(اعم از مصالح، کالا، ماشین آلات فنی و لوازم اداری و غیره) و انعقاد هرگونه پیمان یا قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی (خدمات فنی و غیرفنی، حسابرسی، مشاوره، اجاره، رهن، تعمیر و نگهداری، ترخیص کالا، راه اندازی پروژه) و فروش           ( لوازم اسقاط و مستعمل) و سایر اموری که در راستای اهداف تعاونی باشد بر اساس ضوابط مندرج در این آئین نامه بعمل خواهد آورد.

 

فـصـل دوم

تعاریف – قبل از پرداختن به اصول و مفاد آئین نامه معاملات لازم است به تعاریف و مفاهیم در این آئین نامه به شرح ذیل اشاره گردد:

۱-۲ خرید: منظور از خرید تحصیل کالا و یا خدمات مورد نیاز شرکت و خدمات پیمانکاری اعم از منابع و امکانات موجود بازار (داخلی/خارجی) و اعم از (شخصیت حقیقی و حقوقی) به بهای معلوم (نقدی/غیر نقدی).

۲-۲ استعلام و مناقصه: استعلام و مناقصه عبارت است از روش انجام خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات با نازلترین قیمت را دارا می باشند که با شرایط خاص خود انجام می گیرد.

۱-۲-۲ استعلام و مناقصه عبارت است از خرید اقلام مورد نیاز از فروشندگان کالا یا عرضه کنندگان خدمات با کیفیت مطلوب و معین با نازلترین قیمت و با شرایط خاص (در فصل شش این آئین نامه ذکر گردیده است) انجام می گیرد.

۲-۲-۲ مزایده عبارت است از فروش آن دسته از اقلام راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و ضایعات که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نباشد (در فصل هشتم این آئین نامه توضیح داده شده است) به بالاترین قیمت انجام می گیرد.

۳-۲ نصاب معاملات: نصاب معاملات عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آئین نامه (بخشنامه ها و مقررات و قوانین خاص و همچنین پیش بینی بودجه در این آئین نامه ملحوظ شده است).

۴-۲ اسناد مثبته: اسناد مثبته به آن دسته از مجوزها، مدارک و اسنادی اطلاق می گردد که انجام معامله و یا پرداخت هزینه را بر اساس این آئین نامه به ثبوت رساند.

۵-۲ فروش و ارائه خدمات: منظور از فروش و ارائه خدمات در این آئین نامه عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائیهای ثابت، ماشین آلات، وسایل نقلیه و نیز راکد و مازاد بر نیاز شرکت و اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که قابل استفاده در شرکت نمی باشد.

۶-۲ انحصاری بودن فروشنده: انحصاری بودن فروشنده یعنی فروشنده تنها تولید کننده و یا وارد کننده کالا باشد.

 

فـصـل سـوم

حـدود مـعـامـلات – معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱-۳ معاملات جزئی: معاملاتی که مبلغ آنها تا 2.000.000.000 ریال (تا دو میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید مدیرعامل قابل اجرا است و تا مبلغ 300.000.000 ریال آن با استعلام شفاهی و از 300.000.001 ریال تا 2.000.000.000 ریال نیاز به سه استعلام کتبی دارد.

۲-۳ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آنها از  2.000.000.001 تا 10٫000٫000٫000 ریال (تا ده میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید کمیسیون معاملات قابل اجرا است.

۳-۳ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آنها از  10٫000٫000٫001 تا 30٫000٫000٫000 ریال (تا سی میلیارد ریال) باشد اطلاق می گردد که با تأیید کمیسیون معاملات و هیئت مدیره قابل اجرا است.

3-4- معاملات کلان: معاملاتی که مبلغ آنها از 30٫000٫000٫001 ریال (از سی میلیارد و یک ریال) به بالا باشد که با برگزاری مزایده و مناقصه قابل اجرا است.

تـبـصـره۱- تقسیم و تجزیه معاملات خرید و فروش کالا و خدمات و یا انجام آن در دفعات متعدد به منظور استفاده از حد نصاب کمتر بنحوی که معاملات خیلی کلان به کلان و یا معاملات کلان به متوسط و یا معاملات متوسط به معاملات جزئی تبدیل گردد به هیچ وجه مجاز نمی باشد. مگر در مواردیکه زمان مشخص برای خرید بعضی از مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز در طول مدت اجرای کار قابل پیش بینی نبوده و یا خرید اقلام مزبور بصورت کلی امکان پذیر و یا به صرفه و صلاح نباشد و تجزیه معامله اجتناب ناپذیر است. اینگونه موارد عبارتند از: انواع تیرآهن و میلگرد، مصالح شامل سیمان شن ماسه آجر آهک گچ قیر و آن دسته از مصالح ساختمانی که بصورت فله خریداری می شود و یا به واسطه حجم زیاد و مشکلات حمل و نقل و نگهداری، در دفعات مورد نیاز باشد.

تـبـصـره۲- اگر یک نوع کالا در درخواست های متفاوت و متعدد و در یک مقطع زمانی جهت خرید ارسال شود بایستی درخواست های مزبور ادغام و از طریق ماده ۳ این آئین نامه معاملات انجام پذیرد.

 

جدول کمیسیون معاملات شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان

 

ردیف

 

نوع معاملات مبلغ (ریال) مبانی معاملات به تایید و مسئولیت
1

 

معاملات جزئی

تا 2.000.000.000

تا 300.000.000 استعلام شفاهی و بیشتر از آن سه استعلام کتبی

مدیر عامل
2

 

معاملات متوسط از 2.000.000.001

تا 10.000.000.000

سه فقره استعلام کمیسیون معاملات
3

 

معاملات عمده از 10.000.000.001

تا 30.000.000.000

پنج فقره استعلام کمیسیون معاملات و هیئت مدیره
4

 

معاملات کلان از 30.000.000.001

به بالا

_ برگزاری

مزایده و مناقصه

 

فـصـل چـهـارم

4-1- روش های انـجـام مـعـامـلات خـریـد- پس از تأیید مراتب خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط شرکت، خرید کالا به شرح ذیل انجام خواهد شد:

۱-۴1- معاملات جزئی: در مورد معاملات جزئی مأمور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت جنس و یا اجرت کار و اخذ سه فقره استعلام، معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت با حداقل قیمت و با مسئولیت خود به انجام رسانده و صورتحساب آن را که حاوی نام و نشانی دقیق و تلفن و مهر و کلیه اطلاعاتی که جهت درج در فاکتور، قانون مستلزم دانسته است، دریافت دارد. ضمناً‌ مأمور خرید بایستی ذیل فاکتور را با ذکر اینکه معامله با کمترین بهاء انجام شده است امضاء نماید.

تـبـصـره3- صورتحساب یا فاکتورها بایستی به مهر فروشگاه ممهور و ضمناً اعلام دریافت وجه کتباً با امضاء فروشنده در آن ثبت گردد.

تـبـصـره4- در مواردیکه به دلیل شرایط خاص بازار در معاملات جزئی و با توجه به شرایط خاص که اخذ صورتحساب ممکن نبوده و انجام معامله ضرورت داشته باشد می توان معامله را با تأیید مسئول کارپرداز و تصویب مدیر بازرگانی انجام داد.

۲-1-۴ معاملات متوسط: در مورد معاملات متوسط مأمور خرید بایستی از هر یک از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار که عمده آنها نباید از ۳ فروشنده کمتر باشد، بر روی ورقه جداگانه همزمان با شرایط یکسان، استعلام کتبی به عمل آورد و پس از تشکیل کمیسیون معاملات اقدام به انجام معامله نماید.

تـبـصـره5- در مواردی که فروشنده یا مجری کار کمتر از ۳ نفر باشد، امور تدارکات بایستی با توجه به صرفه و صلاح شرکت با تأیید مدیر بازرگانی و تصویب هیات مدیره برحسب مورد نسبت به خرید اقدام نماید.

تـبـصـره6- در مواردی که فروشنده منحصر بفرد باشد امور تدارکات ضمن ارائه مدارک دال بر انحصاری بودن آن در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت اقدام به خرید نماید.

3-1-4- معاملات عمده: معاملات عمده بر اساس این آئین نامه حداقل با ۵ پنج فقره استعلام کتبی و تشکیل کمیسیون معاملات و تصویب هیأت مدیره انجام خواهد شد.

تـبـصـره7- کلیه تبصره های ماده3 برای موضوع ماده4 هم صدق میکند و لازم الاجرا می باشد.

4-1-4- معاملات کلان: معاملاتی که مبلغ آنها از 30٫000٫000٫001 ریال (سی میلیارد و یک ریال) به بالا باشد با برگزاری مزایده و مناقصه قابل اجرا است.

تـبـصـره8- در مورد کالاهائی که از طرف دولت نرخ رسمی اعلام گردیده است استعلام و مناقصه لزومی ندارد.

تـبـصـره9- در مورد خریدها دبیرکمیسیون معاملات مناقصه موظف است قبل از اقدام، مورد معامله را به تأیید اعضاء کمیسیون خرید برساند.

4-2- روش های انـجـام دریافت یا تحویل کالا- تحویل کالا یا خدمات در معاملات جزئی راسا بوسیله انباردار یا بالاترین مسئول واحد، و تحویل کالا یا خدمات در معاملات متوسط، کلان و عمده بوسیله هیئتی مرکب از مسئول تدارکات، مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضا کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.

 

فـصـل پـنـجـم

کمیسیون معاملات- ترکیب اعضاء کمیسیون معاملات (مناقصه و مزایده) شامل سه نفر از مدیران شرکت که ترکیب آن در بند ۱-۱-۵ آمده است به اضافه مدیر عامل جهت انجام معاملات تشکیل می گردد، خواهد بود.

۱-۵ مقررات مربوط به کمیسیون معاملات (مناقصه/مزایده):

۱-۱-۵ اعضاء کمیسیون متشکل از ۱-مدیربازرگانی و پشتیبانی،۲-مدیر مالی و اداری، ۳- مدیر فنی (که بر اساس احکام مدیر عامل معرفی می شوند) و۴-مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان می باشند.

تبصره۱0- در مواردی که موضوع معامله جنبه فنی و تخصصی داشته باشد از کارشناس مربوطه جهت مشاوره و کسب اطلاع دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره11- از مدیر حراست یا بازرسی بعنوان ناظر جلسه کمیسیون معاملات دعوت به عمل خواهد آمد.

۲-۱-۵ مسئول دفتر مدیرعامل به عنوان دبیرکمیسیون(بدون حق رای) بوده و مسئولیت هماهنگی و انجام کلیه موارد اجرائی کمیسیون و ثبت و ضبط و نگهداری اسناد و مدارک را به عهده دارد.

۳-۱-۵ دبیرکمیسیون معاملات موظف است با هماهنگی مدیر بازرگانی اطلاعات مربوطه را قبل از تشکیل جلسات در اختیار اعضاء کمیسیون قرار داده و یا سوابق و مدارکی که توسط اعضاء کمیسیون به عنوان اطلاعات قبلی درخواست کرده اند تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.

۴-۱-۵ جلسات کمیسیون معاملات بایستی با حضور کلیه اعضاء کمیسیون رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

۵-۱-۵ تصمیمات کمیسیون معاملات طی صورتجلسه ای جهت تصویب نهائی به مدیر عامل  شرکت برحسب مورد اعلام خواهد شد.

۶-۱-۵ کمیسیون معاملات مکلف است تصمیم گیری خود را با توجه به نحوه و تصمیمات معامله حداکثر ظرف مدت دو روز کاری اتخاذ و جهت تصویب به مدیر عامل شرکت بر حسب مورد گزارش نماید.

۷-۱-۵ تشکیل جلسات کمیسیون معاملات با درخواست دبیرکمیسیون معاملات تشکیل خواهد شد و شایان ذکر است که تشکیل جلسات مذکور می بایست نسبت به انجام معامله مقدم باشد.

۲-۵ وظایف کمیسیون معاملات:

۱-۲-۵ بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهاداتی که جهت انجام معاملات شرکت دریافت می دارد.

۲-۲-۵- بررسی پیشنهاداتی که از طرف واحدهای مختلف شرکت به عنوان شرایط خاص معاملات تهیه، تدوین و به کمیسیون مزبور ارجاع می شود.

۳-۲-۵ پیشنهاد انجام معاملات عمده به صورت مناقصه (عمومی و محدود) یا ترک مناقصه، مزایده و یا ترک مزایده.

۴-۲-۵ انتخاب برنده مناقصه و یا مزایده و تعیین شخص حقیقی و حقوقی که معامله بایستی با آنها انجام گیرد.

۵-۲-۵ رعایت صرفه و صلاح شرکت در زمینه انتخاب برندگان مناقصه و مزایده با ذکر دلایل.

۶-۲-۵ بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در معاملات و طبقه بندی آنان با توجه به نوع حرفه و تخصص و ارسال آن برای تأیید به بالاترین رده سازمانی (مدیرعامل شرکت) بر حسب مورد.

۷-۲-۵ اظهار نظر نسبت به انتخاب کالاهای مخصوص و مشابه از بین فروشندگان مختلف در مواردی که یکی از چند کالای مشابه مد نظر باشد و اعلام نتیجه با ذکر دلیل به بالاترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت) بر حسب مورد.

۸-۲-۵ بررسی پیش پرداخت وجه درخواست شده توسط متقاضی و تأیید و میزان آن بر حسب نوع معامله و گزارش آن به بالاترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت).

۹-۲-۵ بررسی و اظهار نظر در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه و یا مزایده.

۱۰-۲-۵ تعیین میزان سپرده و قیمت پایه اقلام مورد مناقصه یا مزایده جهت قید در آگهی مناقصه و مزایده برحسب نوع معامله، قابل ذکر است که در صورت امتناع از انجام معامله وجه سپرده دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

۱۱-۲-۵ چنانچه قیمت های پیشنهادی مناقصه ضمن بررسی به علت طولانی شدن مدت، بر میزان برآورد اولیه (قیمت پایه) اضافه گردد و یا قیمت های مزایده، کمتر از ارزیابی قبلی باشد کمیسیون معاملات می تواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تجدید نظر در قیمت های پایه به پیشنهادهای رسیده ترتیب اثر داده و تصمیم نهائی خود را اعلام نماید.

۱۲-۲-۵ کمیسیون معاملات موظف است کلیه صورتجلسات مربوط به تصمیم گیری را بلافاصله جهت اطلاع و تصویب نهائی به بالاترین رده سازمانی (مدیر عامل شرکت) بر حسب مورد ارسال نماید.

۱۳-۲-۵ مسئولیت اجرای تصمیمات کمیسیون معاملات که مورد تصویب نهائی قرار گرفته است به عهده بالاترین رده سازمانی، بر حسب مورد مدیر بازرگانی و یا مدیر عامل شرکت می باشد.

۱۴-۲-۵ در صورت ضرورت و تشخیص هر یک از اعضای کمیسیون معاملات حسب مورد از مشاورین حقوقی و افراد مطلع و کارشناسان در جهت مشاوره و کسب اطلاعات مورد نظر دعوت به عمل خواهد آمد.

 

فـصـل شـشـم

مـنـاقـصـه- مناقصه عبارت است از خرید کالا و یا خدمات با کیفیت مطلوب و معین از آن دسته از عرضه کنندگان و یا فروشندگانی که آمادگی عرضه یا فروش کالا و یا خدمات را با نازلترین قیمت دارند.

مناقصه در این آئین نامه معاملات به دو صورت بیان خواهد شد:

۱-۶ مناقصه عمومی:

در مواردی که طبق تشخیص کمیسیون معاملات ضرورت دارد که معامله از طریق مناقصه عمومی انجام گیرد لازم است تمهیداتی به شرح ذیل به عنوان مناقصه صورت گیرد:

۱-۱-۶ درج آگهی مناقصه به اقتضای اهمیت مناقصه و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات از یک تا سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار منطقه یا کشور درج می گردد و در مواردی که کمیسیون مناقصه برحسب مورد تشخیص دهد که آگهی مناقصه در چند محل ضرورت دارد می تواند به نشر آگهی در محل هایی که لازم است اقدام کند.

۲-۱-۶ هرگاه موضوع مناقصه مربوط به انجام معاملات خارج از کشور باشد به تشخیص کمیسیون معاملات ضمن درج آگهی در داخل کشور، آگهی های لازم در جراید مربوطه در خارج از کشور نیز درج خواهد شد.

۳-۱-۶ در صورت صلاحدید و نیز رعایت صرفه و صلاح، شرکت یک نسخه از آگهی را جهت فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان خدمات که دارای صلاحیت لازم باشند ارسال خواهد نمود.

۴-۱-۶ نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات باید در آگهی مربوطه درج گردد.

۵-۱-۶ مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که یک طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کار تأخیر یا کوتاهی نماید باید مشخص گردد.

۶-۱-۶ مهلت قبول پیشنهادات واصله با توجه به نوع و میزان اهمیت معامله و اینکه پیشنهاد از داخل یا خارج از کشور باشد باید کافی بوده و به هر حال این مهلت از تاریخ انتشار اولین آگهی نباید در داخل کشور کمتر از ۱۰ روز و در خارج از کشور کمتر از ۳۰ روز باشد و در مواردخاص زمان های فوق الذکر قابل تجدید نظر می باشند.

تـبـصـره۱2- مدت زمان قبول دریافت مدارک و اسناد مناقصه از طرف شرکت به پیشنهاد دهندگان می بایست توسط کمیسیون معاملات تعیین گردد.

۷-۱-۶ لازم است در آگهی مناقصه قید شود که پیشنهاد دهنده ملزم است مبلغی را که کمیسیون معاملات به تناسب میزان معامله و یا نوع کار مقطوعاً تعیین می نماید و مقدار آن نیز نباید بیشتر از پنج درصد مبلغ پیشنهادی و برآوردی با تشخیص کمیسیون باشد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شرکت نزد بانک واریز و اصل فیش بانکی را ضمیمه پیشنهاد نماید.

تـبـصـره۱3- پیشنهاد دهندگان می توانند تضمین بانکی یا چک و یا سفته مورد قبول شرکت را نیز به جای سپرده ارائه نمایند و ضمناً ضمانتنامه یا چک و یا سفته باید به ضمیمه اسناد مناقصه به پیشنهاد دهندگان تسلیم گردد.

تـبـصـره14- سقف رقم سپرده به پیشنهاد کمیسیون معاملات و تصویب مدیرعامل بر حسب مورد تعیین می گردد.

۸-۱-۶ در آگهی باید قید شود که شرکت در قبول یا رد هر یک و یا تمام پیشنهاد های واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۹-۱-۶ در آگهی باید قید شود که به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهائی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته و یا بعد از مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-۱-۶ روز و ساعت قبول پیشنهادات باید در آگهی درج شود.

۱۱-۱-۶ زمان ارائه اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهندگان به کمیسیون با نظر اعضای کمیسیون معاملات خواهد بود.

۱۲-۱-۶ کمیسیون معاملات بنا بر اهمیت معامله حداکثر مهلتی را که برای بررسی و انتخاب بهترین پیشنهادها و اعلام نتیجه لازم تشخیص می دهد در شرایط مناقصه قید خواهد نمود.

۱۳-۱-۶ در صورتیکه اعلام شرایط معامله در روزنامه کثیرالانتشار همراه با آگهی مناقصه با رعایت مراتب فوق و به دلیل بالا بودن میزان هزینه آن میسر واقع نگردیده، لازم است در آگهی مناقصه قید شود که کلیه شرایط معامله در دفتر شرکت موجود بوده و پیشنهاد دهندگان می توانند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم معمول فرمایند.

۱۴-۱-۶ شرایط و مشخصات مندرج در مناقصه بایستی حتی المقدور به گونه ای باشد تا متقاضیان بیشتری قادر به شرکت در مناقصه باشند و ضمناً منظور داشتن امتیازاتی برای برنده مناقصه خارج از آنچه که قبلاً‌ در آگهی و مشخصات پیش بینی شده ممنوع است.

تـبـصـره15- هر گونه امتیازبندی شرکت های طرف معامله در کمیسیون معاملات می بایست قبل از گشایش  قیمتهای پیشنهاد دهندگان باشد.

۱۵-۱-۶ اگر پس از انتشار آگهی مناقصه و یا ارسال دعوتنامه، پیشنهادی در مهلت مقرر دریافت نگردید و یا اینکه پیشنهادات رسیده از سه فقره کمتر و یا ضمیمه های ارسالی ناقص و پاسخگوی انجام معامله نباشند در این صورت معامله با روشی که کمیسیون مشخص خواهد کرد و با تصویب مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد برگزار خواهد شد.

۱۶-۱-۶ کلیه پیشنهادات بایستی در دو پاکت « الف و ب »که یکی حاوی مشخصات فنی، سپرده شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک لازم باشد و دیگری حاوی قیمت پیشنهادی باشد را تهیه نمایند و پس از انجام لاک و مهر ارسال گردد.

۱۷-۱-۶ در راستای بررسی به پیشنهادهای واصله ابتدا پاکت های «الف» متعلق به کلیه پیشنهاد دهندگان که مربوط به اسناد و مدارک مناقصه و سپرده می باشد باز نموده و پس از حصول اطمینان از صحت مدارک و قبول مشخصات و شرایط مناقصه از سوی آنان، نسبت به ثبت مشخصات شرکت کنندگان در صورتجلسه کمیسیون معاملات سپس به دنبال آن پاکت های «ب» که مربوط به اعلام قیمت میباشد گشوده  و در صورتجلسه معاملات ثبت خواهد شد.

۱۸-۱-۶ ملاک تعیین برنده برای کلیه معاملات عمده، روش حداقل قیمت خواهد بود مگر اینکه شرایط معامله ایجاب نماید که علاوه بر قمیت، عوامل فنی نیز در نظر گرفته شود، تشخیص این موضوع با امور متقاضی مربوطه و تأیید آن با کمیسیون معاملات و تصویب نهائی با مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد خواهد بود.

۱۹-۱-۶ چنانچه کمیسیون معاملات بعد از برگزاری مناقصه و بررسی پیشنهادهای واصله نسبت به صلاحیت برنده مناقصه تردید نماید نظر خود را با ذکر دلیل به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش نموده و بر اساس تصمیمات متخذه اقدام خواهند نمود.

۲۰-۱-۶ با توجه به بند ۱۹-۱-۶، تصمیمات اتخاذ شده در مورد برنده مناقصه بایستی بلافاصله توسط کمیسیون معاملات به واحد تدارکات ابلاغ و واحد تدارکات مکلف است نتیجه مناقصه را به برنده اعلام و بدون تأخیر به انجام معامله و درصورت لزوم به انعقاد قرارداد اقدام نماید.

۲۱-۱-۶ چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت تعیین شده از طرف کمیسیون که بیش از ۱۰ روز کاری نخواهد بود، پس از ابلاغ کتبی جهت انجام معامله یا انعقاد قرارداد حاضر نشود شرکت مجاز به ضبط سپرده برنده موضوع بند ۸-۱-۶- این آئین نامه معاملات خواهد بود.

۲۲-۱-۶ قبل از انجام معامله و یا امضاء قرارداد توسط برنده مناقصه (نفر اول) سپرده نفر دوم و سوم مناقصه را مسترد نخواهد شد تا به محض آنکه برنده مناقصه از انجام معامله یا انعقاد قرارداد خودداری نماید شرکت قادر باشد با نفر دوم با توجه به در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی وی نسبت به انجام معامله و یا عقد قرارداد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه نفر دوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر حاضر به انجام معامله و یا عقد قرارداد نباشد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط خواهد شد و نفر سوم نیز در صورت خودداری از انجام معامله یا عقد قرارداد سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و تجدید مناقصه الزامی است.

۲۳-۱-۶ به محض تعیین نفرات اول و دوم و سوم (برندگان مناقصه)، سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مناقصه آزاد و مسترد خواهد شد.

۲۴-۱-۶ در معاملاتی که ضمانت نامه از بانک و مؤسسات اعتباری خارجی صادر شده باشد، اعتبار مؤسسه خارجی و نمونه ضمانتنامه مربوطه بایستی قبلاً مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی(یا یکی از بانک های داخلی) ایران واقع شود.

۲۵-۱-۶ در مورد کارهای ساختمانی، تأسیساتی، حمل و نقل، خرید و نصب ماشین آلات، انتقال دانش فنی و نظایر آن، پس از تصویب کمیسیون معاملات با توجه به پیشنهاد ارائه شده در مناقصه و موافقت مدیر عامل (و یا هیئت مدیره شرکت) بر حسب مورد، سایر موارد مربوط به تضمین اجرای تعهدات و حسن انجام کار منوط به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین خواهد بود و علاوه بر اخذ سپرده یا ضمانتنامه بانکی، شرکت با توافق طرف قرارداد از هر پرداخت حداکثر تا 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام معامله از طرف قرارداد کسر نماید و پس از قطعیت معامله و انجام کلیه مقررات قید شده در قرارداد به نحو مطلوب، شرکت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، مضافاً در خصوص موارد فوق کسورات قانونی می بایست از مبالغ پرداختی کسر و خالص آن به پیمانکار پرداخت شود.

۲-۶مناقصه محدود:

چنانچه شرکت در راستای انجام معامله و یا خرید خدمت در معاملات عمده ضرورت را انجام مناقصه محدود بداند در این صورت پیشنهاد مدیر تدارکات همراه با اظهار نظر کمیسیون معاملات به مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد گزارش و پس از تصویب موضوع، مراتب به اشخاص یا شرکت هایی که صلاحیت انجام معامله یا خرید خدمت را دارا می باشند ابلاغ و از آنها درخواست ارسال پیشنهاد قیمت خواهد شد به نحوی که بعد از دریافت پاسخ های ارسالی و با توجه به صرفه و صلاح شرکت، نسبت به انتخاب بهترین پیشنهاد و انجام معامله اقدام خواهد شد.

تـبـصـره16- معاملات عمده با وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت بوده و نیز آن دسته از شرکت هایی که کالا و یا خدمت ارائه شده توسط هر یک از آنها از جمله کالا و خدمات انحصاری می باشد، مشمول مناقصه محدود به شرح موارد مندرج در فوق خواهند بود.

تـبـصـره17- مقررات این آئین نامه در معاملات مربوط به خرید در مواردی که با پیمان های ساختمانی و خدمات فنی و مشاوره فنی غیر قابل انطباق باشد، رعایت مقررات سازمان برنامه و بودجه الزامی است.

 

فـصـل هـفـتـم

خـریـد خـارجـی:

۱-۷ کلیه معاملات خارجی مورد نیاز شرکت شامل خرید کالا، خدمات، دانش فنی، ماشین آلات و سایر مواردی که نیاز به خرید از کشور خارج وجود داشته باشد، در کمیسیون معاملات مطرح و با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد انجام خواهد شد.

تـبـصـره18- تشخیص ضرورت خرید خارجی در چهارچوب برنامه تولید تا سقف معاملات متوسط با اخذ پروفرمای(پیش فاکتور) مقایسه ای توسط مدیر بازرگانی و بالاتر از آن توسط کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.

۲-۷ مقرراتی که در مورد معاملات و خرید داخلی ذکر شده است در مواردی که با خریدهای خارجی قابل انطباق باشد بایستی رعایت شود.

۳-۷ کلیه موارد اجرای خریدهای خارجی از مرحله اخذ پروفرم تا مرحله گشایش پس از تأیید کمیسیون معاملات و رعایت مقررات مربوطه به عهده مدیر بازرگانی شرکت خواهد بود.

۴-۷ در ارتباط با هر یک از خریدهای خارجی معاملات عمده، حداقل دو مرحله تصمیم گیری توسط مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد ضرورت دارد:

مرحله اول: پس از مطرح شدن پیشنهاد خرید توسط مدیر بازرگانی به منظور انتخاب و تأیید سازندگان و یا فروشندگانی که قرار است از هر یک از آنها بر اساس تأیید و صلاحدید توسط کمیسیون معاملات، پیشنهاد قیمت اخذ گردد.

مرحله دوم: پس از دریافت پیشنهاد قیمت توسط سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات که گزارش مقایسه و بررسی قیمت های پیشنهادی توسط کمیسیون معاملات صورت گرفته و جهت انتخاب و تصویب مناسبترین پیشنهاد ارائه شده اقدام گردد.

تـبـصـره19- خریدهای خارجی از منابع دست اول و تولیدکنندگان اصلی صورت خواهد گرفت و چنانچه به دلایل موجه مانند تحریم اقتصادی و… خرید از کشور سازنده کالا و یا خدمات به سهولت مقدور نباشد در این صورت با تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد کالا یا خدمات مورد نظر از نمایندگان رسمی سازندگان مزبور در سایر کشورها که دارای شعباتی می باشند انجام خواهد شد.

۵-۷ در ارتباط با خرید خارجی بالاخص خریدهای عمده در زمینه کالاهای سرمایه ای از جمله تجهیزات و انتقال تکنولوژی، دانش فنی و سایر موارد ضمن تصویب مراتب توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، رعایت بخشنامه های ابلاغی از طرف سازمانهای متبوعه و نیز رعایت کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با خرید خارجی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگان ها ابلاغ می گردد نیز ضروری است.

 

فـصـل هـشـتـم

فـروش- منظور از فروش همانطوری که در بند ۶-۲ فصل دوم آئین نامه بیان گردید، عبارت است از واگذاری محصولات تولیدی و خدماتی شرکت بر اساس نرخ های مصوب و انتقال آن دسته از دارائی های شامل تجهیزات، وسایل نقلیه، اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی که از حیص انتفاع خارج شده و قابل استفاده در شرکت نمی باشند.

بر اساس مفاد این آئین نامه معاملات روش فروش به سه دسته ذیل در شرکت صورت می گیرد:

۱-۸ معاملات جزئی:

به منظور تسریع در انجام فروش در خصوص آن دسته از اجناس اسقاطی و یا ضایعاتی و نیز سایر مواردی که از نظر کمی و کیفی قابل استفاده و مصرف برای شرکت نبوده و حجم قابل توجهی را نیز از نظر مبلغ تشکیل نمی دهد با موافقت مدیر بازرگانی از طریق معاملات جزئی اقدام خواهد نمود و حداکثر سقف معامله تا مبلغ 1٫000٫000٫000 ریال (یک میلیارد ریال) می باشد و نماینده واحد بازاریابی و فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و به حداکثر قیمت پیشنهادی با تصویب مدیر عامل معامله را انجام دهد و سپس مجوز فروش و صورت اقلام مورد معامله و فیش بانکی دریافت شده از مشتری را به امور مالی ارسال دارد.

۲-۸ انجام معاملات مزایده محدود:

معاملات متوسط از طریق مزایده محدود و براساس تشخیص هیات مدیره حداکثر تا سقف مبلغ 5٫000٫000٫000 ریال (پنج میلیارد ریال) مجاز خواهد بود که طی آن قیمت پایه اجناس و اموال با هماهنگی با مدیر بازرگانی و مدیر مالی و با توجه به قیمت پایه و قیمت های پیشنهادی واصله و تایید هیات مدیره  ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت، مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب و اقدام خواهد نمود.

امور بازرگانی ارزیابی استعلام های واصله را همراه با صورت حساب های مربوطه، به امور مالی ارسال خواهد نمود.

۱-۲-۸ معامله به صورت مزایده باید توسط مسئولین فروش صورت مجلس شده بند (۲-۹) و به امضاء مدیر بازرگانی رسیده سپس به ضمیمه اصل صورتجلسه و صورت ارزیابی همراه فیش بانکی خریدار تحویل واحد مالی شرکت گردد.

۳-۸ مزایده عمومی(معاملات عمده):

کلیه اجناس و اموال فرسوده و ضایعاتی که مبلغ آنها بیش از5٫000٫000٫001 ریال(پنج میلیارد و یک  ریال) باشد لازم است مراحل فروش آن به صورت مزایده عمومی و به شرح ذیل صورت گیرد:

۱-۳-۸ اقلامی که در معاملات عمده جهت مزایده عمومی قبلاً بر اساس ضوابط شرکت و مراحل کارشناسی خود را طی نموده باشند بعد از تصویب مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بر حسب مورد به امور بازاریابی ابلاغ و دبیرکمیسیون معاملات مورد خاص را در جلسه کمیسیون معاملات مطرح می نماید.

۲-۳-۸ آگهی مزایده به تشخیص کمیسیون از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر خواهد شد و در شرایط مزایده لازم است نکات ذیل قید گردد:

الف- مقدار و میزان کالا و یا اجناس مورد مزایده از لحاظ کمی و کیفی با ذکر مشخصات کامل.

ب- درج محل رؤیت کالا و یا اجناس مورد مزایده.

ج- مهلت تسلیم پیشنهادات ارسالی.

د- محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مزایده.

هـ- تعیین حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده.

و- ذکر میزان سپرده مورد نیاز جهت شرکت در مزایده و نحوه اخذ آن.

ز- ذکر اینکه سپرده برندگان نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا عقد مرحله قرارداد به ترتیب اولویت توسط شرکت برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق، سپرده آنان به نفع شرکت ثبت و ضبط خواهد شد.

۳-۳-۸ کلیه مقرراتی که در فصل ششم می باشد در صورتیکه با عمل به مزایده منطبق باشد اجراء خواهد شد.

 

فـصـل نـهـم

انعقاد پیمان یا قراردادها- در مورد معاملات عمده مندرج در  آئین نامه م%