اطلاعیه شماره 3

اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان

با سلام و احترام

طبق ماده 11 اساسنامه، برگ سهم متعلق به هر یک از اعضا در آبان ماه 1401 توزیع گردید. اعضایی که هنوز نسبت به
دریافت برگ سهم خود اقدام نکرده اند به دفتر تعاونی مسکن واقع در طبقه همکف ساختمان پارسیان مراجعه نمایند.

 

با تشکر
سیدمحمدباقرموسوی
مدیر عامل