شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار

تعداد 23 نفر عضو، شاغل در تهران و 450 نفر در سبزوار

آدرس سایت : https://spscomplex.ir/