صورتجلسه مجمع شماره 1

 

 

صورتجلسه عدم تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شماره ثبت 602223  و شناسه ملی 14011517510

 

بدينوسيله اعلام مي نمايد جلسه مورخ 04/07/1402 مجمع عمومي عادي نوبت اول به دليل عدم حضـور حدنصـاب لازم بـه اكثريـت مقـرر در اساسـنامه مصوب تعاونی تشكيل نگرديد.

لذا زمان برگزاري جلسه مجمع عمومي عادی نوبت دوم، با انتشار آگهی در روزنامه كثيرالانتشار ابرار و سامانه جامع هومشمند بخش تعاون کشور  ظرف حداکثر 7 روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذكر عدم رسميت جلسه مجمع عمومي عادی سالانه در ساعت 15 روز مذکور به امضاي حاضـرين درجلسه رسيد.

 

نام و نام خانوادگي و امضاي حاضرين در جلسه:

آرش اشتهاردی       –       مصطفی اصلانی     –     بهمن باباعلی     –      یاسر سلحشور     –       علی عابدی

 

 

زهرا کریم پور     –      شیوا آجرلو     –      محمد اکبری      –      عباس حسینی منش       –     منا نظیفی

 

 

بازرس تعاونی:                                                        زهره رضوی اردستانی

 

اعضا هیئت مدیره:

    شهرام سلطانی                                            عبداله رضائی                                           سیدمحمدباقرموسوی

رئیس هیئت مدیره                                   نایب رئیس هیئت مدیره                          مدیرعامل و عضو هیئت مدیره