گالری تصاویر

 

 

جلسه گزارش و ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه ورد آورد توسط مدیر عامل تعاونی مسکن جناب آقای سیدمحمدباقرموسوی به اتفاق اعضا هیئت مدیره

 

جلسه مدیرعامل محترم هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان جناب آقای دکتر سمیعی نژاد با مدیران عامل گروه راجع به تاکید به همکاری همه جانبه برای پیشبرد اهداف تعاونی مسکن و تسریع در امور تامین مسکن کارکنان در تیر ۱۴۰۲ و تشریح و توجیه فنی اقتصادی پروژه رودهن توسط مدیر عامل تعاونی مسکن جناب آقای سیدمحمدباقرموسوی

اولین جلسه پرسش و پاسخ اعضا تعاونی مسکن با مدیر عامل تعاونی آقای سید محمد باقر موسوی (بهمن 1401)

 

 

 

 

 

نمونه برگ سهم تعاونی مسکن (پشت و رو)