اطلاعیه شماره 1 (حق عضویت)

قابل توجه کارکنان محترم هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان

با سلام و احترام

بدينوسيله به اطلاع می رساند جهت تشکيل تعاونی مسکن کارکنان هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان، لطفا هر
يک از کارکنان مبلغ 10.000.000 ریال معادل يک ميليون تومان بعنوان حق عضويت به شماره حساب زير
نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبدقرنی واريز نموده و تصوير سند واريزی را با ذکر نام و کدملی و نام شرکت
تحويل آقای اصلانی نمايند.

حساب شماره                                         1701/211/5664829/1
شماره شبا                                             IR930220170102115664829001
شماره کارت                                            5029087001386815

مهلت واريز تا پايان ديماه 1400 می باشد.
شايان ذکر است اگر در هنگام واريز وجه پيامی مبنی بر مسدودی حساب دريافت کرديد توجه نکنيد و لطفا وجه را واريز نماييد.

با تشکر                               
شرکت تعاونی مسکن کارکنان                              
هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان