شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار تعداد 23 نفر عضو، شاغل در تهران و 450 نفر در سبزوار آدرس سایت : https://spscomplex.ir/