اطلاعیه شماره 4

اعصا محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان   با سلام و احترام ضمن تبریک میلاد با سعادت […]

اطلاعیه شماره 3

اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان با سلام و احترام طبق ماده 11 اساسنامه، برگ سهم متعلق […]

اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادي تاریخ انتشار: جلسه اولین مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی /اتحادیه تعاونی مسکن […]

اطلاعیه شماره 1 (حق عضویت)

قابل توجه کارکنان محترم هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان با سلام و احترام بدينوسيله به اطلاع می رساند جهت تشکيل تعاونی […]

شرکت پارس فولاد سبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار تعداد 23 نفر عضو، شاغل در تهران و 450 نفر در سبزوار آدرس سایت : https://spscomplex.ir/