اطلاعیه شماره 7

 تاریخ انتشار: 08/07/1402 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری […]

اطلاعیه شماره 6

      تاریخ انتشار: 14/06/1402 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان […]

اطلاعیه شماره 5

تاریخ انتشار: 1402/04/11 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری پارسیان به […]

اطلاعیه شماره 4

اعصا محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان   با سلام و احترام ضمن تبریک میلاد با سعادت […]

اطلاعیه شماره 3

اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان با سلام و احترام طبق ماده 11 اساسنامه، برگ سهم متعلق […]

اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادي تاریخ انتشار: جلسه اولین مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی /اتحادیه تعاونی مسکن […]

اطلاعیه شماره 1 (حق عضویت)

قابل توجه کارکنان محترم هلدينگ سرمايه گذاری پارسيان با سلام و احترام بدينوسيله به اطلاع می رساند جهت تشکيل تعاونی […]